Живеем в настоящето със спомените от миналото, с преживяното в него, с травмите от него включително. Фестивал „Минало не минало“ поставя в центъра миналото като част от настоящето, разглежда нашата история през изкуствата в четири фестивални дни с 15 събития при вход свободен. Организатор е фондация „Изкуство – дела и документи“ по инициатива и с финансовата подкрепа на Столична община. Представители на няколко поколения творци в различните области на изкуството и историци се събират в разговор за миналото от 29 септември до 2 октомври в комплекс „Гарнизонно стрелбище“ и РЦСИ „Топлоцентрала“ – партньор на фестивала, заедно с РИМ – София и Чешки център.

„Миналото наистина не ни е минало. Всеки, който живее в настоящето, си дава сметка как сме все още в плен на нашата история, на начина, по който гледаме на нея, на начина, по който четем документите и разсъждаваме за миналото. Изкуството се появява и със своята способност по емоционален и сетивен начин да прави прочит на миналото и да се опитва да вникне в смисъла, който то може да им даде като послания, за да разчетем настоящето. Фестивалът не е за спомени, не е за миналото като приключен преди години факт, а е за настоящето – защото ни дава нова перспектива, в която да го гледаме. Темата е много наболяла и трябва да ѝ се обърне внимание. Ние тепърва си даваме сметка какво отражение имат определени исторически факти върху ситуацията в момента. Изкуството може да бъде важен източник на знания.“ – посочи в интервю на Светослав Николов кураторът Весела Ножарова.