Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна извънредни проверки на обектите за производство и продажба на сладолед в цялата страна, съобщи пресцентърът на институцията.
 
Производствата ще бъдат проверявани до 30 юни, а до края на септември ще се инспектират търговските обекти като колички, щандове на открито, подвижни обекти и др. за продажба на сладолед без предварително опаковане.
 
В производствените предприятия инспекторите от дирекция "Контрол храни" ще проверяват суровините и материалите, използвани за направата на сладолед, както и етикетирането на готовия продукт и ще бъдат вземани проби за лабораторни изследвания.
 
В обектите за продажба Агенцията по храните ще инспектира хигиенните условия за продажба на сладолед и спазване на условията за съхранението му. Ще се проверява и дали търговците предоставят на потребителите задължителните данни за наличие на вещества или продукти, които могат да станат причина за проява на алергии.
 
Повече по темата чуйте в интервюто с д-р Татяна Николова от Българската агенция по безопасност на храните.