Софийският градски съд прие решение, с което осъжда Столичната община за мръсния въздух. С него съдът задължава "Московска" 33 в срок от 12 месеца да предприеме редица мерки за подобряване качеството ва въздуха. Делото е известно като "делото за мръсния въздух в София" и беше заведено през май 2017 г. от група граждани и неправителствени организации.

„Това е историческо решение, тъй като за първи път в колективен иск за правото на хората да дишат чист въздух, има осъдително решение в полза на гражданите срещу бездействието на една община. Столична община вече няма абсолютно никакво право да отлага прилагането на мерки за справяне с мръсния въздух в сектор битово отопление и транспорт. Задължена е от съда.“ Това заяви в ефира на bTV Radio общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев.

СГС задължава СО да въведе стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за отопление.

„Столична община има една нелоша програма на подмяна на печките, която има ресурс за подмяна на 20 000 печки. Проблемът е, че до този момент по-малко от 5 000 са сключените договори. А към 13 октомври броят на подменените печки е 34. Причината е липса на капацитет и липса на достатъчно адекватна информационна кампания сред гражданите“, допълни Бонев.

Столична община ще трябва да направи още анализ на възможностите за изграждане на етажни паркинги в жилищните и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги, изграждане на цялостна свързана велосипедна мрежа, анализ на възможностите за изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/или зелени стени.

Сред другите неща, които СО трябва да предприеме, е да направи оценка на предприетите до момента мерки в сектор транспорт – довели ли са те до повишаване привлекателността на обществения транспорт.

„Става дума за приоритизация на градския транспорт. Той да бъде истинска алтернатива на личния автомобил“, допълни общинският съветник.

Съдът разпореди още в шестмесечен срок от влизането на решението общината да приеме правила, при които при определени условия може да не се допускат и автомобили за движение.

„Едва от юли месец тази година започна поставянето на еко стикери и е логично да се извърти една година, за да е сигурно, че всички автомобили са минали през годишен технически  преглед. Преди да започне да действа тази система СОС трябва да изработи наредба за тези нискоемисионни зони. Няма помен обаче от такава система“

Чуйте цялото интервю на Тереза Захариева с Борис Бонев.