За пътя на израстването ще научим от предстоящия музикален моноспектакъл на Диана Дафова „Това чудо(вище), наречено живот“. Тя ще го представи на 9 юни в „Театро“ в София. Проектът е създаден с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

„Едва ли можем да съхраним себе си, душата си и физиката си, ако приемаме всичко само в негативен план. Тук ни помага духовната страна. Тя ни дава вяра, увереност, надежда да вървим напред и да търсим реализация по по-различен начин. Няма нищо случайно на този свят. Трябва винаги да виждаме двете страни. Това е тема, която много силно съм застъпила в авторския си спектакъл. Двете страни на живота са противоположни и взаимно се допълват. Няма как да знаем какво е добро, ако не познаваме злото, няма как да видим светлината, ако не познаваме тъмнината. „Чудовище“ в заглавието на спектакъла не е нещо страшно и плашещо, това са предизвикателствата в живота, през които абсолютно всеки минава, но те ни изграждат като личности, те ни дават силата, опита и надграждат нашия характер и способностите ни. Когато вскичко е прекрасно в живота, тогава имаме склонността да не работим върху себе си. Предизвикателствата отварят нови възможности в нас самите, за които вероятно дори не подозираме.“ – каза в студиото ни Диана Дафова.

Интервю на Светослав Николов: