От днес, 1 февруари, децата до 14 ненавършени години пътуват с безплатни карти за градския транспорт в София, съобщи Центърът за градска мобилност. Промяната засяга близо 85 000 деца в София. Безплатната карта може да се получи в който и да е от обектите на Градска мобилност, като са необходими:

-Документ за възрастта на детето (удостоверение за раждане, паспорт или др.);

-Документ за адресна регистрация в Столична община: лична карта с постоянен адрес или удостоверение от районната администрация за настоящ адрес;

-Снимка на детето.

Ако детето вече има издадена карта, тя може да бъде заменена с безплатна, като само се потвърди адресната регистрация.

"Такива са условията, разписани в Наредбата, одобрена от Министерски съвет. Затова се изисква всички документи да бъдат представени", поясни Дилчев. "Редовните превозни документи до замяната им са валидни", подчерта той. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Димитър Дилчев, разположено в звуковия файл:

Учениците, навършили 14 години, и студентите вече могат да вземат на касите на ЦГМ годишна карта на старата цена от 200 лева. Месечната карта за всички линии е 20 лв., а цената за една линия (наземен транспорт или метро) е 9 лева.

Снимка: БГНЕС

Картата за докторантите на месец е 35 лв. за цялата градска мрежа, и 16 лв. за една линия. Зареждането на превозните документи може да стане и през уебпортала на ЦГМ. Учениците над 14 години, студентите и докторантите, на които им предстои да заредят карти за обществения транспорт от 1 февруари, ще зареждат картите си по старите цени, които са утвърдени с решение на Столичния общински съвет.

"Нямам притеснения за одита на Столична община". Това заяви директорът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев в ефира на bTV Radio по повод възложения вътрешен одит на дружеството от столичния кмет Васил Терзиев. "ЦГМ не разходва средствата и те не остават в него. Всички компенсации от държавата и общината се разплащат до стотинка на транспортните оператори - Метрополитен, Столичен автотранспорт и Столичен електротранспорт", уточни Дилчев.

Очаква се одитът да приключи за 45 календарни дни. Обект на проверката ще бъдат: провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, договори, документи по тяхното изпълнение и плащания, справки от счетоводни регистри, тримесечни и годишни отчети за изпълнението на Бизнес-плана на Дружеството, Годишен финансов отчет и доклад за дейността, както и заверяването на Годишния финансов отчет на Дружеството от независим одитор за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г., вътрешни правила и регламенти, документи, свързани с изпълнението и отчитане на транспортната задача, деклариране и заплащане на местни данъци и такси, наемни договори, сключени от страна на ръководството на ЦГМ ЕАД и др.