Моделът 1:1 направи учениците самостоятелни и дръзки при вземане на решения, комуникативни и готови за работа в екип в реалния живот

Използвайки методите на обърнатата класна стая, 1:1 разгърна смелостта на децата да експериментират без страха от наказателната слаба оценка при грешка

Първият клас, който успешно завърши гимназиален етап на обучение по модела 1:1 получи своите дипломи. Учениците на ЕГ “Иван Вазов” в гр. Пловдив са първите, които се дипломират по този модел. „За разлика от останалите ученици тези деца превъзмогнаха изкушението да наизустяват учебния материал и така да си подсигуряват отличните оценки. Въвличането им като създатели на учебното съдържание отвори очите им за онова, което всъщност могат, но за което никога не са подозирали. Преоткриха възможностите, напипаха слабите си места, които да развиват, откриха изцяло нови за тях интереси. Вярвам, че точно в това е големият смисъл на образованието по принцип: освен широката обща култура децата да открият и попрището, в което е силата и сърцето им. Само така училището може да им помогне да се превърнат от ученици в успешни и активни участници и в живота на обществото ни. Свободата, която моделът 1:1 позволява, използвайки методите на обърнатата класна стая, на проблемно и проектно ориентираното обучение, разгърна смелостта на децата на експериментират без страха от наказателната слаба оценка при грешка, позволи им да проучват, да съпоставят, да анализират и да оформят самостоятелна позиция по темите от учебното съдържание. Моделът 1:1 ги направи самостоятелни, дръзки при вземане на решения, комуникативни и готови за работа в екип в реалния живот“, това споделя Елена Вързилова – класен ръководител на паралелката за обучението на учениците.

В момента повече от 3000 ученици в над 80 училища в България учат по модела 1:1. С подкрапата на Министерство на образованието и науката ЕГ “Иван Вазов” в гр. Пловдив има голям шанс, през новата 2023/2024 учебна година да стане първото училище в България, както и в цяла Централна и Източна Европа, което обучава всички свои ученици по модела.

Училището върви по пътя на образователната трансформация от 12 април 2019 година с помощта на Център за творческо обучение. За подготовка за работа по модела учителите преминават през няколко етапа, съпроводени от Център за творческо обучение. Те се оборудват с подходящи устройства Chromebook - лаптопи, работещи и в режим таблет; преминават редица обучения за работа с устройствата; за проектно базирано обучение, дигитална грамотност. Сертифицират се и като обучители, работещи умело с дигиталните инструменти за учене на платформата Google Workspace за образованието. Училищният екип поставя като приоритет да бъде в течение с нововъведенията и да се развива в синхрон с нуждите на учениците си.

Класният ръководител на паралелката, която завършва обучението си по модела 1:1 - Елена Вързилова - е сертифициран Google трейнър и обучител на други учители към Център за творческо обучение. Тя е и лидер на GEG Plovdiv - организация, част от международната общност на Google обучителите, споделящи добри практики в иновативното образование. Г-жа Вързилова влиза в ролята на обучител и лидер на образователната трансформация, като подпомага колегите си в ЕГ „Иван Вазов“ да развиват своите дигитални умения и да прилагат проектно-базираното обучение на практика.

"1:1" (едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител има свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като ресурс и средство за учене, а не като самоцел.

Предимствата за учениците от обучението е в посока интерактивност на учебния процес, развиване на меките умения, постоянен достъп до учебни ресурси, достъп до най-актуалната информация, възможност за работа в екип и в споделени документи, изграждане на умения - критично мислене и медийна грамотност, повишаване на функционалната грамотност.

Предимствата за учителите са поставяне на проектни задачи, обхващащи повече от една предметна област, възможност за проследяване на екипната работа по проект в реално време, персонализиране на процеса на учене - индивидуален подход с темпото на всеки ученик, учителят влиза в ролята на ментор.

 

Изследване за модела 1:1

Анализ на приложението на образователния модел в България, проведено през 2020 година сред 854 участници от 7 училища, показва, че моделът 1:1 води до:

  • промяна на образователната среда;
  • промяна на ролята на учителя;
  • превръщане на учениците в дизайнери на ресурсите и създатели на съдържание;
  • промяна в метода на оценяване;
  • повишаване на мотивацията за учене и успеха на учениците;
  • акцентиране върху компетентностно-базираното образование;
  • подкрепа от страна на родителите.

Тези резултати се доказват и до днес, когато повече от 3000 ученици в над 80 училища в България учат по модела.

Център за творческо обучение подкрепя училището в неговия път към модернизация и дигитализация. Екипът вярва, че единственото място, където трябва да се намира съвременното училище, не е в миналото и дори в настоящето, а в бъдещето. Целта на ученето днес е да подготвя децата за света, който ще ги очаква утре.