Днес започва инициативата “Зеленият преход на Гарите”, която обединява институции, експерти, бизнеси и граждани в дискусия за създаването на споделена концепция за устойчивото развитие на ЖП ареалите и терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне. Инициативата за проекта е на главния архитект на Столична община Здравко Здравков, а координатор — мултидисциплинарният екип на ГРАДОСКОП в диалог с Министерство на транспорта и съобщенията, Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) и Български държавни железници (БДЖ). Целта е да се предложи план за възможното развитие на бившите индустриални пространства и тяхното интегриране в активния живот на града.

Проектът се развива в 4 фази: пространствен анализ; архитектурно студио за студенти, завършващи архитектура или урбанизъм в УАСГ; дискусии и работилници по време на събитието “Станция София” в сградата на Сточна Гара и финален доклад, който ще обобщи всички изводи и резултати от усилията положени през първата половина на годината. Още през март се проведе архитектурното студио с участието на четири ВУЗ-а - УАСГ, ETH Zürich, Politecnico di Milano и Universita degli studi di Napoli. Студенти от споменатите университети паралелно изследват сценарии на адаптивна градска инфраструктура в своите съответни контексти и обменят опит, задавайки си насоки за мислене и експериментиране с темата за преизползване на бивши индустриални територии.

По повод 80-годишнината на УАСГ, това студио за първи път обединява студенти от 5 катедри на архитектурния факултет, които работят интердисциплинарно и доказват способността на университета да се адаптира към променящите се академични тенденции, в диалог с други водещи европейски университети. Чрез интерактивна изложба ще бъдат представени разработените концепции за развитие на терените от студентите на УАСГ. Идеите ще бъдат дискутирани с представители на институциите, заинтересованите страни, студенти, преподаватели, експерти и гости от бизнес средите.

Снимка: Imp-act agency

Отворената програма на събитието започва в 17:00ч. с презентация на проекта и примери от международни експерти с опит в регенерацията и устойчивото и включващо развитие на градски пространства, известни със своите иновативни практики в сферата на кръговата икономика и устойчивото градско планиране. Събитието ще завърши с обобщение на резултатите от процеса и представяне на възможни следващи стъпки.

"Инфраструктурните проблеми са ключови за цяла Европа. Те обединяват и разделят териториите. Жп линиите в столицата са разделител на южна и северна територия, като северната е по-малко развита. В София са нужни решения на тези проблеми и интегриране на зоните", заяви в ефира на bTV Radio арх. Ина Вълканова- докторант по градска трансформация в Техническия университет в Цюрих и част от организационния екип на "Градоскоп". По думите й, теми като достъпност, екология  и бизнес развитие са основните посоки за обсъждане с представители на НКЖИ, БДЖ и СО. Според Вълканова, "тук трябва да се помисли кои сгради да се запазят и кои да се активират.... Тези жп ареали не се посещават от хората  тъй като са недостъпни. Идеята ни е да продължим кръглите маси и да помислим как да интегрираме тези ареали в София".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с урбаниста арх. Ина Вълканова в звуковия файл: