Две изложби в две съседни галерии в центъра на София са в диалог на основата на дигиталното изкуство. „Мис Демокрация (не на политиката!)“ представя намерен архив, който показва за някои от първите конкурси за красота след 1989 г. „Драма клас“ е за производството и консумацията на интернет съдържание. Първата е подредена в галерия Depoo, а втората – в „Харта“. В интервю по bTV Radio ги представят членове на екипите – Райна Тенева и Цветомира Борисова. Проектите са резултат от работата им като стипендианти на платформата за дигитални изкуства e-valuation 4.0 на фондация „ДА ЛАБ“. Третият стипендиант – Наталия Йорданова, ще открие своята солова изложба на 4 юли в галерия „Аросита“ в столицата. Дейностите по платформата e-valuation 4.0 се реализират с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване“.