Филмът на Ладислав Цветков „Мисия „Чисто Черно море“ ще разкаже утре в bTV Репортерите за екологичното състояние на нашето любимо море. „Ние много малко знаем за него. Във филма основно се говори за това до каква степен то е чисто. Разглежда се и статистика – най-замърсено Черно море е било през 70-те и 80-те години на миналия век, когото основен замърсител е била р. Дунав, вливала в него пестициди и други вредни вещества. Това е довело почти до екологична кастрофа и се е стигнало до загуба на животински видове. Но от тогава до наши дни, благодарение и на изграждането на пречиствателни станции, може да се каже, че то се намира в устойчиво състояние. Сега има значително подобрение на чистотата на водата на Черно море.“ – разказа Ладислав Цветков в интервю по bTV Radio.

Снимка: Ладислав Цветков

Той не за първи път снима филм, посветен на Черно море и разглежда въпросите с екологията и неговото състояние. Сега неговият разказ в „Мисия „Чисто Черно море“ минава през познанията и опита на учените от Българската академия на науките.

Снимка: Ладислав Цветков

Колко е красиво морето ни ще видим и в неговите кадри. Той снима под вода и показва как работят нашите учени. „Това е тежък и сложен процес, но за сметка на това е изключително интересно.“ – сподели Ладислав Цветков.

Снимка: Ладислав Цветков

Интервю на Светослав Николов: