Изложбата „Пътувания“ обобщава творчеството на Греди Асса, извежда основни линии, очертава приноса му. Тя се открива днес в Софийската градска художествена галерия, а за публиката е отворена от 27 февруари до 5 май. Кураторът Иво Милев в продължение на месеци работи с творбите на Греди Асса. „Веднага ми направи впечатление, че всички произведения следват пътувания.“ – разказа той в интервю по bTV Radio. Това става метафората, около която оформя изложбата. Тук са едни от най-ранните творби на Греди Асса, които за първи път се показват в България, а също и най-новите.

В края на 80-те и в началото на 90-те години, във време на колебливост и несигурност за пътя напред, художникът зададе нова посока. „Греди Асса има много важно значение за обновяването на визуалния език през 80-те и като авангарден художник, и като концептуалист. За него е характерно, че в началото е ателиен живописец и впоследствие все повече се отваря към света. Това е свързано и с дематериализация на образа – всичко губи формата си и едновременно – остава конкретно. Опитали сме се да обобщим и представим в изложбата това движение.“ – посочи Иво Милев.

С творбите на Греди Асса в „Пътувания“ се пренасяме в различни точки на света – Израел, Китай, Куба, Гърция, Турция, Исландия… В подготовката Иво Милев разглежда хиляди произведения на художника, преглежда бележници и скицници и така проследява пътищата му по широкия свят. „При него странстването е вродено и през рисунката – уловени мигове, се превръща в живопис, акварели, тушове или графики.“ И в това отношение изложбата е изчерпателна, представяйки произведения в различни техники.

За „Пътувания“ Иво Милев преоформя пространството на СГХГ, доставено е ново осветление, което след това остава за галерията. „Тази изложба служи и като образец за съобразяване на пространството с една концепция и художествено решение.“ – подчертава кураторът. В дъното на основната зала на първия етаж мултимедия ни пренася в атмосферата на ателието на художника, който разлиства рисунки и бележници. „Това създава допълнителна съпричастност към личността му.“ – посочва Иво Милев. С работата си по този проект той казва, че е спечелил приятел. „Изключително открит и сърдечен човек.“ – така той опознава Греди Асса – навършил 70, но чувстващ се като дете. „И ще видите тази чистота и непосредственост въпреки култивираната ръка. Човек с изключително въображение, човек с идеи, знаещ как да ги реализира.“ – описва облика му Иво Милев.

В изложбата са включени 140 произведения, които заедно с още толкова, селектирани, но неизложени поради ограниченията в пространството, са публикувани в каталог. Към него има две статии – на изкуствоведа от Националната художествена академия проф. Чавдар Попов и на самия куратор, който обрисува художника, паралелно цитирайки негови разкази и размисли. За да присъства творчеството на Греди Асса още по-широко сред хората, са подготвени и принтове и сувенири. Мащабният проект се осъществява с финансиране от Министерството на културата и от редица частни спонсори.

Интервю на Светослав Николов:

 

 

На снимката: Греди Асса – „Гора“ (фрагмент), 2018
маслени бои, платно, 80 х 160 см