Учени от Секцията за българска диалектология и лингвистична география към БАН съставят интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия. Целта на проекта е да представи езикови и етнографски материали, аудио и видеозаписи, а също и галерия от снимки, свързани с кулинарната култура на българите като част от националната идентичност.

Чуйте повече за проекта от проф. Анна Кочева, която беше гост на предаването “За града”: