„От 2 години се стараем част от средствата, които се предоставят за пътна мрежа, да ги влагаме в цялостно преасфалтиране. Целим по-трайно възстановяване. При цялостно преасфалтиране гаранцията е 5 години, докато при кръпките е само 1 година“, това заяви в ефира на bTV radio Лилия Донкова. Кметът на район „Кремиковци“ поясни в интервю за Георги Митов в предаването "За града", че започна ремонта на участък от улица Батарея успореден на бул. Ботевградско шосе, както и основен ремонт на улица „Япаджа“, който се осъществява съвместно със Столична община.

„В Бухово и Сеславци са направени някои улици и в село Долни Богров-юг. Кърпежи са направени във всички 10 населени места в района“, допълни Донкова. „Имам уверението на инж. Ангел Джоргов за извършване на основен ремонт на улица „Челопешко шосе“. Целта е да се направи проект за основен ремонт“, подчерта тя. „Районът ни има две кариери, митница, промишлени предприятия, земеделски производители с тежка техника, които плащат данъци на Столична община и най-често рушат пътната настилка“, каза още районният кмет на „Кремиковци“.

Столична община заделя сумата от 560 хил лв. за ремонтни работи по пътищата, а в бюджета на района са отделени 480 хил.лв. Според Донкова, „и 10 пъти да се увеличи този бюджет, средствата ще бъдат недостатъчни заради формулата за изчисление на техния размер“

На 21 юли от 17ч. ще се проведе онлайн обществено обсъждане за голям терен при Чепинско шосе, в който основен проблем е отвеждането на повърхностни води. 

По отношение на чистотата на въздуха в „Кремиковци“ Лилия Донкова коментира, че „финните прахови частици в нашия район са от работещо хвостохранилище. Подавани са сигнали, но РИОСВ не констатира основни нарушения“.

Столична община проведе открита процедура за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Република България. Определен е изпълнителят в  район „Кремиковци“, където се подават най-много заявления за подмяна. „Тези, които подават заявления тази година, евентуално догодина ще им бъдат подменени отоплителните уреди. Изпълнителите са избрани за пелетното гориво, а за климатиците изчакваме обжалванията“, отбеляза още Лилия Донкова. Тя посочи и проблема с транспортната свързаност на „Кремиковци“ със столицата. „Засега само един автобус стига до спирка на метрото – номер 90. Самият транспорт е доста дълъг 60-90 минути и пътуването е по-трудно“, сподели кметът на район „Кремиковци“.

Повече подробности можете да чуете в интервюто.

Снимки: Анна Савова, район "Кремиковци"