В Университета по библиотекознание и информационни технологии на бул. „Шипченски проход“ № 69 се проведе Публична лекция и откриване на авторска фотоизложба на д-р Бела Бенова, посветена на морските фарове като обекти на културното наследство и ресурси за културен туризъм. Експозицията включва над 100 цветни авторски фотографии на морски фарове от 50 държави по света. Изложбата е с вход свободен и ще продължи до края на март.

"В нашите фарове не може да се влиза, освен на Шабла и на остров Света Анастасия. Има държави, в които повече фарови съоръжения са превърнати в туристически атракции", коментира д-р Бенова в ефира на bTV Radio. По думите й, причината за това в България са законови бариери.

Според Бенова, "фаропазачите съществуват на територията на България. Това са хора със сериозен опит, често служители на МО ли дълги години са служили на кораби.  С цялата автоматизация тази позиция започва да отпада и функциите се свеждат до поддръжка на базова апаратура...Професията далеч не е потомствена".

Снимка: Аз, репортерът

Д-р Бела Бенова осъществява няколко десетки велосипедни пътешествия по морските фарове на Европа. Нейният научен принос в областта на фарологията е съществен, като се имат предвид многобройните й книги и публикации, вдъхновени от фаровете. С изложбата тя разкрива възможностите, които тези обекти на културното наследство представляват за туризма по светя и у нас. Изследователката и пътешественик е съавтор на ново приложение «Български морски фарове», което е разработено на български, английски и руски език. Чрез него потребителите ще достигнат до архитектурна, културна, визуална информация, свързана с фаровете, тъй като интересът все още е малък към такива обекти на културното наследство.

Повече за състоянието на фаровете в България и потенциала им за превръщането им в културни и туристически средища, чуйте от интервюто на Георги Митов с д-р Бела Бенова в предаването „За града“: