Столична община стартира кампанията „Компостирай вкъщи“. Инициативата цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.  Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявление за това в своята районна администрация. 

Снимка: iStock

 

През 2018г. са раздадени 2800 бр. компостери, а през 2023г. предстои да бъдат раздадени 2000 бр.", коментира в ефира на bTV Radio Лилия Ангелова –директор на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ в Столична община.

Тя поясни, че домашните компостери имат обем от 700 л. вместимост на биоразградимите и зелени отпадъци (треви, храсти, клони и т.н.) са изработени от екосъобразен материал. Те ще бъдат придружени от пояснителни листовки за начина на приложение и ефекта върху околната среда. Целта е да се стимулират гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да се насърчи стремежа им  към рециклиране на различни типове отпадъци. Инициативата се извършва в изпълнение на ангажимента на Столична община да реализира мерки, свързани с разделното събиране на отпадъци, и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4, подт. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Снимка: iStock

Заявленията трябва да бъдат подадени преди 10 март 2023г., тъй като след този срок подлежат на разглеждане и  последващо одобрение.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Лилия Ангелова – директор на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ в Столична община, разположено в звуковия файл: