Между 80 и 150 е броят на хората, които получават съдействие в създадения от Столична община център за бежанци, съобщи пред bTV Radio главният секретар на общината Венера Милова. Градската управа е определила бази за настаняване на украинци, бягащи от войната, организира транспорта им до там, но също и до летището, например.

Получаваме предварителна информация за приблизителния брой бежанци, които ще слязат от влака от Русе. Екипите на „Аварийна помощ и превенция“ ги посрещат на пероните и ги съпровождат до разкрития в гарата център, като им помагат с багажа. Там първо се тестват се за Covid-19, прави се анкета за установяване на нуждите им, предоставя се информация за правата им.“ – описа посрещането на бежанците Венера Милова.

Гореща линия за съдействие е отворена на Контактния център с номер 070017310, а в работно време онлайн на жестомимичен език се предоставят консултации на хора със слухови увреждания. На сайта на Столична община е създадена рубрика с информация, необходимата на бежанците.

„Обмисля се създаването на общностни центрове за бежанците, където те да се срещат и да общуват.“ – добави Венера Милова, главен секретар на Столична община. Тя посочи, че огромна помощ оказват Българският червен кръст, неправителствени организации, дарители.

И още – от интервюто на Светослав Николов: