Над 3 500 проекта в сферата на културата са получили финансиране през 2020 г. от Столична община. В тях са взели участие над 38 000 творци, а публиката е била 915 000 души, отчитат организаторите им. Това сочат данните в доклада за дейността в сферата на културата на Столичната община. „2020 г. бе не само необичайна, но и трудна. Всички бяхме изправени пред неизвестността какво представлява пандемията, какви са следствията, какви са най-добрите начини на реакция. Особено социалната изолация ни даде да разберем, че трябва да търсим нови пътища, за да продължим връзката между творците и техните публики и да направим нужното за подкрепата им.“ – коментира пред bTV Radio председателят на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет Малина Едрева.

Тя посочи като основно постижение, че въпреки намалелите приходи не са били поставени под съмнение парите за култура. „Това ни даде голяма увереност да започнем активен диалог с организаторите на културни събития и на творците, за да установим как да ги подкрепим. Кризата ни даде възможност диалогът да е много по-активен и задълбочен и също така да търсим решения, които да водят към качествена промяна в подходите, и подкрепа, която да дава устойчивост на организациите. Това са ключовите думи – подкрепа, солидарност и устойчивост.“ – каза Малина Едрева.

Столична община първа прие спасителен механизъм за творците с програмата „Солидарност в културата“. Появиха се много стойностни проекти, които осмисляха новата реалност и показваха как можем да продължим напред. По нея с бюджет от 634 000 лв бяха подкрепени общо 232 проекта. По другата програма, създадена като отговор на КОВИД-19 – „Кризата като възможност“, бяха подкрепени 32 проекта.

„Сега сме в процес на диалог в Творческия съвет на Столична програма „Култура“ и с представителите на творческия сектор, за да изведем това, което ще е нужно в следващата календарна година. Индивидуалната подкрепа е важна, затова подготвяме предложение до Творческия съвет да има такова направление към програмата, което да е с олекотени административни изисквания, за да можем максимално бързо и адектватно да оказваме подкрепа на творци. Също така дигиталният преход трябва да продължи. Ще работим за това заедно с преодоляването на пандемичната криза дигиталните продукти да дават нови възможности за изява на творците.“ – каза председателят на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет Малина Едрева.

Интервю на Светослав Николов: