Софийският университет "Св.Климент Охридски" посреща новата година с нова бакалавърска програма "Анализ на данни".  "Целта е в резултат на обучение с интердисциплинарен характер да се подготвят аналитични специалисти, които да отговорят на предизвикателствата, свързани с различни опасности като пандемията, фалшивите новини, разработката на сериозни фармацевтични продукти, засягащи ежедневния живот и здраве на всички граждани”, заяви в ефира на bTV Radio проф. Мария Нишева – зам.декан на Факултета по математика и информатика на най-старото висше учебно заведение у нас. Според нея, "анализът на данни е особено актуален не само във връзка с пандемията, а е приложим при фармацевтични разработки, данни за климатичните промени, околната среда, чистота на въздуха и водите, производството и консумиране на различни видове храни, генетични и други изследвания за разработка на методи за лечение на заболявания с изключителна социална значимост”.

Проф. Нишева твърди, че “бакалавърските специалности имат доста абстрактният характер, което смущава кандидатите и бъдещите им работодатели. Обсъждаме необходимите ресурси и очакваните ползи от специалност, която стъпва не само на математическия фундамент. Студентите ще изучават и ще практикуват основи на компютърните науки, основи на статистиката и дисциплина в областта на data science. Те ще получат и възможности за практика в области като генетика, молекулярна биология, здравеопазване, фармация, планиране, икономика и др”.

По думите на проф. Нишева, с познанията в сферата на "Анализ на данни” се избягват рискове като повърхностност, добра преценка за качеството на данните, подготовката им и информационните интереси на потребителите за вземане на управленски решения и планиране на ежедневната дейност. Университетската преподавателка и зам.декан счита, че сме свидетели на  “очевидна некомпетентност, когато резултати биват поднасяни по атрактивен начин на широката общественост”.  С новата програма випускниците ще могат да развият вкус сред управленците и гражданите към разпознаване на фалшивите новини и опит да вземат решения на съответното равнище. Освен това, изкуственият интелект ще бъде широко застъпен в новата бакалавърска специалност, като изучаваните направления ще бъдат планиране, изучаване на методи за търсене на информация в интернет и офлайн, машинно самообучение и анализ на данни с цел извличане на закономерности.

Новата бакалавърска програма "Анализ на данни" се осъществява съвместно от ФМИ на Софийския университет и  ФПМИ на Техническия университет- София в рамките на проекта «Moderna» по линията за модернизация на висшите училища в България, подкрепена от програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Първият випуск ще бъде около 20-30 студенти и ще започне обучението си през академичната 2022/2023г.

Повече подробности и начините за кандидатстване разкрива проф. Мария Нишева в интервюто на Георги Митов, което можете да чуете тук: