„Танц, танцов театър и пърформанс“ е новото направление на Столична програма „Култура“. Нови са и приоритетите във всички вече 11 направления. „На първо място е поставянето на публиките и развитието им. Знаем колко е важно уважението към вече изградената публика, но е важно и достигането до нови. Особено голям акцент поставяме върху юношеската и младежка аудитория. Другият важен приоритет е свързан с професионалното развитие на творческите екипи. Бихме искали да стимулираме вътрешния и международния обмен, включително чрез менторството, което програмата „Кризата като възможност“ ни показа, че е много ценно за екипите.“ – коментира в интервю по bTV Radio Малина Едрева – председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет.

Финансираните от Столична програма „Култура“ проекти оказват цялостно въздействие върху средата и я развиват. „Това става предимно чрез активното участие. Въвличането на млади хора още в подготовката на събитията дава възможност те да са не само потребители, но и да придобиват умения. Това ще е важна принадена стойност към влиянието на културата върху живота. Много искаме младите творци да имат своето специално място. Столична програма „Култура“ залага на художествени продукти с високо качество, като насърчаваме културните оператори да дават сцена на младите таланти.“ – каза още Малина Едрева.

Тя посочи, че в програмата са въведени защитни механизми, свързани с налагащите се заради пандемията ограничения: „Разработихме набор от критерии при какви обстоятелства и в каква степен финансирането може да бъде запазено или трансформирано, но при всички положения да защитим одобрения културен продукт и той да може да се реализира.“ През миналата година нивото на собствено финансиране бе намалено от 20 на 5 процента, бе повишен процентът на допустимите административни разходи. „Даваме възможност максимално средствата да останат в творческите организации и екипи и те сами да вземат решение. Даваме възможност и за закупуване на техника, която остава в организациите, така че да се повишат възможностите им за реализация на дейности онлайн.“ – посочи Малина Едрева. Тя определи осъществяването на културни събития в дигитална среда като спасителна стъпка, която не може да заместни срещите на живо между творците и публиките.

Документи по Столична програма „Култура“ за проекти за 2022 г. се подават до 15 ноември на kultura.sofia.bg. Предвидено е в началото на ноември да се проведат информационни дни.

Интервю на Светослав Николов: