На 10 и 11 ноември 2022г. в Пловдив се проведе конференцията „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход“, организирана от Центъра за творческо обучение. В нея участваха 100 директори на училища, 50 гости от общински администрации, регионални управления по образованието, председатели на синдикати на учители и директори и 100 иноватори в образованието. На събитието бяха откроени добрите практики на училища с визия, насочена към цялостното развитие на учащите, образователните нововъведения, личната реализация и непрекъснатото професионално развитие на педагогическите кадри.

„Нямаме време да преподаваме и да се учим с методи от миналото“, заяви Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение. „Българските училища разполагат с различни източници на финансиране, макар че парите често не достигат, в момента са втория проблем. Първият е директорите да изградят група учители за по-сложни проекти“, добави той. „Имаше доста стрес преди пандемията при адаптирането от реална среда в обучение от разстояние. Липсваше добро говорене как технологиите могат да свършат работа. За учениците е стресиращо, че светът се развива бързо, имат достъп до съдържание, а в училищна и семейна среда всичко се движи бавно и това не им харесва", счита Ангелов. Според него, дигиталните технологии не са враг, а помощник. „Докато не ги използваме като създатели в училище, не можем да бъдем добри потребители по-късно", подчертава той. По думите му, липсва сътрудничество с ВУЗ-ове, но се работи в тази посока, а общините, регионите и държавата заедно трябва да изграждат програмите си.

„Въведохме образователния модел 1:1 преди една година. Идеята и желанието ни е да активизираме мисловната дейност на учениците и да ги мотивираме да успяват и да се развиват своите знания и умения в бъдеще“, посочи Аника Петрова - директор на СУ „Васил Левски" – Ардино. При този модел на обучение всеки учител и ученик разполага със свое персонално електронно устройство и включен към него дигитален профил. С устройствата ученици и учители подготвят различни вълнуващи уроци, работят в екип по групи, решават казуси и реални проблеми, като подготвят креативни проекти. Щом ги завършат, могат да ги представят пред по-голяма аудитория. Учителите използват често и т.нар „обърната класна стая", чрез която им остава повече време да коментират наученото и да решават повече практически задачи и затвърждават знанията си. Петрова се похвали, че за един следобед през март 2020г. успяват да структурират класните стаи, администраторът да направи акаунти, за да може учениците да не пропускат възможностите си за развитие и обучение по време на пандемията.

Снимка: Център за творческо обучение

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение и Аника Петрова - директор на СУ "Васил Левски" – Ардино, обл. Кърджали, разположено в звуковия файл:

Като партньор на Министерство на образованието и науката, от Центъра за творческо обучение подпомагат процесите на трансформация и адаптиране на образователната ни система към съвременните и бъдещи предизвикателства, изискващи ключови компетенции и знания в следващото поколение, базирани на дигитални и цифрови знания и умения. СУ “Васил Левски” в град Ардино, Община Ардино, Област Кърджали работи по модела 1:1 и е първото в България, което е със 100% сертифицирани Google преподаватели и едно от 16-те референтни учебни заведения в Централна и Източна Европа. Опитът му показва как иновативният начин на работа може успешно да бъде приложен, ако ръководителите и преподавателите са достатъчно мотивирани да го направят.