На 26 септември традиционно отбелязваме Европейския ден на езиците – инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Празникът на езиците отново ще бъде достъпен от всяко кътче на България. До 26 септември продължава онлайн игра „Открий богатството на европейските езици!“, а за победителите в нея има награди. Организатор е Европейската комисия в партньорство с Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и „Ведена –информационни системи и решения“. Радио N-JOY е медиен партньор и тази седмица раздава поощрителни награди. Играта на адрес в интернет  https://edl-bulgaria.eu/ ни провокира да се докоснем до езиковото богатство на различните официални езици на Европейския съюз чрез избрани идиоми.

„Основното послание е, че чрез изучаването на чуждите езици се задълбочава езиковото многообразие, постига се по-добро междукултурно разбирателство. Изучаването на езици на други народи ни помага да разбираме по-добре различията, които съществуват между нас на културно равнище. Освен това езикът и мисленето са неразривно свързани. Обогатявайки възможността си за изразяване, обогатяваме възможностите си за мислене.“ – посочи пред bTV Radio Светла Коева – професор по компютърна лингвистика в Института за български език при БАН. За акцента през тази година – идиомите, тя изтъкна: „Чрез нашето желание да ги познаваме, изразяваме желанието си да обогатяваме своето знание за нашия език и за останалите европейски езици.“ Проф. Коева подчерта, че чрез идиомите разбираме, че има общо между европейските езици и че сме единни в своето развитие. „Чрез желанието си да участваме, показваме желанието си да научим нещо ново и да се приобщим към европейската култура.“ – каза още тя.

Интервю на Светослав Николов: