Зимният фестивал „Шабла и птиците“ ще акцентира върху необходимостта от опазване на биоразнообразието и икономическата полза от това. Първото му издание ще се проведе на 17 и 18 декември. Организатор е Община Шабла със съдействието на Зелен образователен център по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Фестивалът е посветен на емблематичната за района световнозастрашена червеногуша гъска. Чрез него община Шабла иска да ни направи цялостно съпричастни към идеята за опазването на природата. „Акцентът е червеногушата гъска, но тъй като над Шабла има огромно птиче разнообразие – 260 вида птици прелитат през двата миграционни периода, обобщихме и разширихме темата на фестивала.“ – каза в интервю по bTV Radio Даниела Тодорова – ръководител на Зелен образователен център – Шабла. Фестивалът ще се проведе на площада пред и в самото НЧ „Зора – 1894“ – Шабла. Той цели повишаване на осведомеността и природозащитната култура на хората. „Всяка една инициатива обръща внимание върху всички подробности, които съпътстват опазването на птичето многообразие, на местообитанията. Затова фестивалът има сериозни акценти в атрактивна програма със занимателни елементи.“ – добави Даниела Тодорова.

Откриването е с изложба литографии от миналия век на червеногушата гъска, предоставена от БЗДП, ще се проведе викторина и хората ще научат подробности за този вид и неговото опазване. „От там ще преминем към темата за влажните зони – екосистема от жизено важна значимост за биологичното разнообразие и за благосъстоянието на човешките общности.“ – каза Даниела Тодорова. Тя подчерта, че България притежава близо 56 000 хектара защитени влажни зони, от които на територията на община Шабла са Шабленското и Дуранкулашкото езеро: „Тези зони не са просто дадености, не са места за пресушаване и за изхвърляне на отпадъците. Пазейки природата, икономическите ползи и облаги ще са много по-големи.“

В първия фестивален ден ще има и дискусия на чаша чай за ползите за общественото развитие от влажните зони. Участниците ще научат какви дейности са позволени в тези райони, придаващи значимост на целия регион. Дискусията ще бъде последвана от прожекция на филм, а на следващия ден ще има организирано наблюдение на птици. В програмата е включен и фотоконкурс за любителска снимка. И в двата дни ще има събития специално за деца – разказване на приказки, рисуване, изработване на кукли. Базар и огнено шоу с работилница преди това допълват календара на събитията.

Интервю на Светослав Николов с Даниела Тодорова – ръководител на Зелен образователен център – Шабла: