Пътуването с влак като начин да запазим природата е основната тема в кампанията „Линии на живота“, която стартира по инициатива на представителството на ЕК в България в партньорство с People of Sofia.

2021 г. е Европейска година на железопътния транспорт, за да ни пропомни колко е важно да останем свързани — помежду си, с Европа, с миналото и бъдещето, с природата. С тази идея през летните месеци People of Sofia ще пътува по различни железопътни маршрути в България, за да ни срещне с различни хора и техните истории. В социалните мрежи на платформата ще се запознаем с истории на гари, влакове и хора, ще се върнем към ключови факти и събития, свързани с железопътния транспорт у нас, и ще минем през всекидневните маршрути на много българи. Всеки може да се включи в кампанията със своята история и да спечели европейско пътешествие с влак за двама.

С избора си да пътува с влак всеки европейски гражданин може да намали над 5 пъти отделянето на вредни емисии от пътуването си в природата. Този вид транспорт е с най-малък дял вредни емисии, както и най-малък брой произшествия, което го превръща в устойчив и безопасен начин на пътуване. Това, наред със социалната функция на железопътния транспорт, ниските цени на билетите, редки гледки, които могат да бъдат видени само от влак, както и свободата на движение в него, са светлина в тунела и стъпка към възраждането на интереса към този транспорт в условията на сериозни климатични промени в глобален контекст.

2021 г. е важна за политиката на ЕС за железопътния транспорт, тъй като това е първата пълна година на прилагане на правила, които целят да създадат напълно интегрирана система на железопътен транспорт в Европа, като премахнат пречките от институционален, правен и технически характер и така подкрепят икономическия растеж на съюза. С кампанията „Линии на живота” Представителството на Европейската комисия в България цели да насочи вниманието към железопътния транспорт като достъпен, бърз и зелен начин на придвижване с добавена стойност.

Повече за кампанията чуйте в интервюто с Ана Маринска от представителството на Европейската комисия в България и фотографа Вихрен Георгиев от People of Sofia.