По-голямата част от българите не са прочели нито една книга през миналата година. Това показва проучване на Националния статистически институт, посветено специално на образованието и обучението за възрастни и направено в периода 12 декември 2022-ра година до 28 февруари тази година. Изследването обхваща представителна за страната извадка от 5238 домакинства на принципа на доброволно участие чрез пряко интервю, и се провежда за четвърти път в България. Общо 51.8% от хората в страната на възраст между 25 и 64 години не са прочели нито една книга през свободното си време за миналата година. Съответно прочелите поне една книга са 48.2%.

Данните коментирахме с писателя, географ и специалист по демографските проблеми Георги Бърдаров.

„Според мен въпреки тези данни интересът към четенето не намалява, примерно миналата година получих една награда, която беше на Столичната библиотека, бях един от наградените, най-четен автор на художествена литература, и когато отидох да си получа наградата, бях много изненадат, че за първи път от 1985 година има толкова много читатели Столичната библиотека. Тази година са се увеличили още повече и над 30% бяха хора до 29-годишна възраст. Така че има различни данни, аз не смятам, че намалява интересът към четенето. То се трансформира, тъй като вече имаме и други канали за получаване на информация, хората четат електронни книги, не малко млади хора знам, че слушат аудио книги, не знам дали влизат въобще в това проучване, така че според мен няма някаква такава тревожна тенденция“, посочи Георги Бърдаров.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.