По-често миене на повече улици залага за 2022 г. Столична община. Вместо досегашните пет пъти, с автоцистерна с маркуч улиците с масов градски транспорт ще се мият шест, а вътрешнокварталните – седем пъти. С близо 40 % се увеличава площта, която ще се почиства – над 132 000 декара. С 4 % до 302 000 декара се увеличава площта на улиците, които ще се мият с автоцистерни с дюзи 24 пъти годишно.

„Опазването на чистотата на обществените територии ще доведе до намаляване на замърсеността на въздуха, ще подобри бита и здравето на хората. От изключително значение е самосъзнанието на гражданите, които трябва да са активни участници в опазването на градската среда.“ – коментира по bTV Radio директорът на дирекция „Отпадъци“ в Столична община Лили Ангелова. Тя специално призова да бъде ограничено нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Допълнителните дейности по почистването на София ще увеличат бюджета за това перо със 17 милиона лева. Сумата трябва да бъде утвърдена чрез план-сметката на общината.

Интервю на Светослав Николов: