В края на месец месец февруари кметът на район „Възраждане“ в София Савина Савова внася доклад в СОС, в който предлага вливане на 76-то ОУ„Уилям Сароян“ в 32-ро СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Целта на вливането е да се осигури целодневно обучение на учениците от началния етап и преминаването на едносменен режим на обучение на максимален брой деца. “При нас режимът е двусменен от втори клас. Представете си едни малки деца, които продължават да се обучават по всякакви учебни дисциплини до 19:15ч. В съседното училище се обучават под 100 деца, като тази година няма прием на деца в първи клас. В нашето училище няма едно свободно място. Нашата сграда е малка, а дворът ни е толкова голям, колкото на съседното. В 23 стаи в 76-то училище ще се обучават 6 паралелки. Това би ни помогнало да интегрираме всички деца”, каза в ефира на bTV Radio директорът на 32-ро училище Нели Костова.