Какво липсва на София? Какво можем да направим, за да използваме по-добре неактивните пространства с държавна собственост и да ги интегрираме в активния живот на града? Как да постигнем консенсус за какво е най-важно да се ползват държавните терени? Как заедно да достигнем до концепция за устойчивото им развитие, така че да са от полза за бъдещето на града? Отговорите на тези и други въпроси предстоят на 20 февруари 2023г. от 10.30ч. в пространството на Networking Premium на ул. "Г.С.Раковски" № 25, когато ще се проведе среща под надслов "Зеленият преход на гарите: следващи стъпки". Инициативата е посветена на устойчивото развитие на ЖП ареалите и терените в района на Сточна гара и гара Подуяне-разпределителна в София.
 
 
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с урбаниста арх. Ина Вълканова - докторант по градска трансформация в Техническия университет в Цюрих и част от организационния екип от градски експерти "Градоскоп":

 
През отминалата година след старта на инициативата бяха проведени десетки срещи с представители на институциите и заинтересованите страни, един урбанистичен анализ, международна и интердисциплинарна студентска работилница, изложба на предложените студентски проекти, международна експертна дискусия, тематични работилници с близо 70 български експерти и квартален фестивал с местни артисти и обсъждане на идеите с гражданите.

На събитието ще бъдат представени и предложенията за три пилотни проекта за устойчива трансформация и използване на терените около Сточна гара. Това са трите идеи за развитие на терените около Сточна гара, около които се обединиха граждани, експерти, бизнеси и институции.
 
Следващите стъпки от инициативата включват сформиране на групи от заинтересовани страни, които да работят по реализацията на трите пилотни проекта; юридическо проучване за административните промени, нужни за реализацията на пилотните проекти; активна работа по идентифициране на източници за финансиране на реализацията на предложените пилотни проекти. Стъпките ще бъдат обсъдени с екипа на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и главния архитект на София, както и всички експерти, които ще участват в събитието.