Премиерът акад. Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел ще открият на  5 декември от 10.00 часа новата високотехнологична сграда на GATE - първия институт в България и Югоизточна Европа в областта на големите данни и изкуствения интелект. Те ще дадат началото и на форума  “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation”, който ще се проведе в два дни на 5 и 6 декември.

Сред официалните гости ще бъдат също Константин Павлов, кмет на район Лозенец и проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Програма за образование“, представители на Европейската комисия.

По време на събитието изследователите от GATE ще разкрият възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом.

Те ще представят и дейността на екипите в направленията, в които работят – „Дигитално здравеопазване“, „Градове на бъдещето“, „Интелигентно правителство“, както и как чрез високите технологии и изкуствения интелект може да се противодейства на дезинформацията, какъв е потенциалът на пространствата от данни (Data Spaces), GATE като тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

На 5 декември от 13.00ч. ще се състои Годишен форум на GATE: сесия "Визия за данните и изкуствения интелект" с участието на международни експерти и бизнес лидери в областта на данните, изкуствения интелект и пространствата от данни, сред които представители на Европейската комисия, Европейската обсерватория за дигинални медии, Министерство на иновациите, Технологичен университет Чалмърс и др. На 6 декември от 9.30ч.  ще се проведат Тематични панели за градските цифрови двойници, дигиталното здравеопазване, дезинформацията и инициативите на GATE като тестови център на НАТО. Ще бъде представен и тематичен уъркшоп за градските цифрови двойници, както и демонстрации и постер-сесии, които ще разкрият резултатите от работата на GATE по различни проекти.

От 8 до 10 декември в рамките на форума “Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation” институт GATE ще бъде домакин на GATE-AEC Хакатон София заедно с организаторите на най-големия хакатон в тази сфера – AEC Hackathon (Architecture, Engineering and Construction Hackathon). Първото по рода си събитие в Централна и Източна Европа, подкрепено от тази общност ще насърчи връзката между информационните технологии, световни експерти и представители на компании, работещи в сферите на архитектурата, строителството, мобилността и градското планиране, като крайният очакван резултат е решаване на конкретни казуси, свързани с развитието на градската среда.

Новата високотехнологична сграда на GATE е разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ на бул. “Джеймс Баучер” № 5 в съседство с Факултетите по химия и фармация, математика и информатика, и физика. Още от пръв поглед архитектурата й подсказва важната роля на института на водещ изследователски център в технологиите на бъдещето, чиято мисия е да направи живота на хората по-добър чрез съвременните достижения на науката.

Сградата ще бъде обезпечена с технологични решения, позволяващи мобилност и многофункционалност, както и възможност за промяна на пространствата в зависимост от променящите се нужди на института. Тя ще бъде оборудвана със сензори и датчици за събиране на данни като част от Лабораторията в градска среда (City Living Lab). Това предполага възможност за експериментиране върху интеграцията на модели с различна гранулярност, каквито са цифровите модели на отделните сгради и на градовете като цялостна екосистема.

В новия високотехнологичен дом на GATE ще има няколко лаборатории - Лаборатория за цифрови двойници (Digital Twin Lab), Лаборатория за визуализация с три отделни пространства – Fusion студиото и Лобито за визуализация за провеждане на събитията, организирани от екипа на GATE, за визуални демонстрации и визуализация на данни, както и Работното пространство за визуализация, което подпомага научните изследвания и разработкитe, Лаборатория за обучение.