До края на януари продължава кандидатстването с предложения по програмата „Акселератор стартъп София“. Тя цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община. Програмата ги подпомага при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации. Тя ги насърчава към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

„Програмата отпуска 100 000 лв. грантово финансиране на малки и средни предприятия, за да се развиват в София. При една стартираща компания финансите не са всичко, от което се нуждае. Необходимо е тя да бъде представена пред местната екосистема, да й се съдейства с менторство и експертиза и с партньорства на национално ниво и международен план.“ – коментира Мария Христова – изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Първата сесия по програма се проведе през 2019 г. Тогава бяха финансирани 13 проекта. До края на януари документи могат да подават микро, малки или средни предприятия със седалище на територията на Столична община. Могат да кандидатстват и фицзически лица, но до 6 месеца те трябва да създадат фирма в София. Кандидатстването е изцяло онлайн през сайта на Програма „Европа“ и е максимално улеснено като процедура, добави Мария Христова.

„Подкрепата винаги е имала съществено значение. Микро, малките и средни предприятия обичайно изпитват затруднения по отношение на конкурентноспособността си. Финансовите механизми и експертната помощ е най-малкото, с което искаме да застанем до бизнеса, като мислим за дофинансиране на успешни прпоекти, за да могат да разгърнат потенциала си.“ – каза още изпълнителният директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Интервю на Светослав Николов: