Две детски градини в София ще се отопляват с геотермална енергия. „Конкретната технология е с изграждане на термопомпена инсталация земя-вода, оползотворяваща топлината от земните недра чрез вкопаване на серпентина. Проектът е на стойност около 600 000 лв. с ДДС, като цялата сума е безвъзмездна помощ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финасовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“ – съобщи по bTV Radio заместник-кметът по общественото строителство инж. Ангел Джоргов.

В двете детски градини ще се подменят отоплителните инсталации, в 94-а „Детски свят“ ще се монтират и слънчеви колектори за гореща вода, а в 58 „Слънчево утро“ – вентилаторни конвектори. „Потреблението на енергия ще се намали средно с 60 %, което е 200 000 киловатчаса годишно. В момента и двете детски градини се отопляват на нафта, така че ефектът ще бъде изключително голям и от гледна точка на опазване на чистотата на въздуха. Емисиите въглероден диоксид ще се намалят с около 300 тона годишно.“ – описа финансовия и екологичен ефект от проекта заместник-кметът инж. Джоргов.

„Работим във всички насоки за икономия на енергия и опазване на околната среда. Когато се касае за безвъзмездно финансиране по линия на европейските фондове, се стараем да не изпускаме програми и кандидатстваме, където е възможно. Икономисаните от енергия пари детските градини ще могат да използват за други нужди като облагородяване на дворното пространство. В общинската инфраструктура се опитваме, където е възможно, да поставяме инсталации от възобновяеми източници.“ – добави заместник-кметът по общественото строителство.

Интервю на Светослав Николов: