След консултациите – по-далече или по-близо сме до съставянето на кабинет? Анализ на  социолога Добромир Живков от „Маркет линкс“.