Дванадесетото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ в България стартира. За поредна година реномираният конкурс ще търси трите най-талантливи жени учени у нас в сферата на природните науки, които ще награди със стипендии от по 5000 евро.

До 31 март 2022 г. учени от цялата страна могат да подадат своята кандидатура по програмата, която трябва да включва авторска научна идея. Освен финансов стимул за научни таланти на България, наградите „За жените в науката“ целят също да насърчат развитието на науката в страната и да привлекат повече млади хора у нас да изберат кариера в сферата на науката.

Защо подобни събития са важни  разказа в ефира на bTV Radio Мария Калапсъзова, носителка на стипендията „За жените в науката“ за 2021 г.

Мария Калапсъзова
Научна сфера: Неорганична химия

Печеливш проект: „Моделиране на структурата и повърхността на слоести оксиди за създаване на по-ефективни, евтини и безопасни електродни материали за натриево-йонни батерии“
Проектът, с който спечели наградата, са съсредоточени върху разработване на по-ефективни и евтини материали за съхранение на зелена енергия и по-специално целят изобретяването на иновативни натриево-йонни батерии. Изследванията на Мария попадат в една от най-бързо развиващите се днес тематики, а именно мащабно внедряване на възобновяема енергия, което е сред приоритетите на Европейския зелен пакт.

Мария Калъпсъзова е главен асистент в Институт по обща и неорганична химия към БАН. Завършва висшето си образование в ХТМУ – София, специалност „Органични химични технологии“. През 2017 г. защитава докторската си степен в ИОНХ-БАН по направление „Химия на твърдото тяло“.
Научната й дейност е съсредоточена върху разработване на материали за съхранение на зелена енергия и по-специално към оксидни електродни материали за иновативни натриево-йонни батерии. Изследванията на Мария попадат в една от най-бързо развиващите се тематики, а именно мащабно внедряване на възобновяема енергия – приоритетна ос на Европейския зелен пакт.
Научната ѝ кариера включва специализации във водещи световни изследователски организации в областта на електрохимията и енергийните системи: Университет на гр. Кордоба (Испания), постдокторантска стипендия на Немската служба за академичен обмен (DAAD) в Хелмхолц институт Улм (Германия). До момента Мария е съавтор на 11 публикации в международни списания с импакт фактор, над 80 независими цитата. Участвала е в 14 международни и 9 национални научни форума, 11 проекта на 3 от които като ръководител-проект. Има награди от конференции, награда за отличен проект в съвместната програма на МОН и БАН за млади учени, а през 2018 г. е лауреат на награда „Проф. Христо Баларев“ за „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“. Мария е също активен член на международната мрежа на младите химици.