Студентски джаз постери, създадени в съвместен проект на Jazz FM от bTV Radio Group и Националната художествена академия, ще бъдат представени за първи път на фестивала на Jazz FM „Jazz в цялата страна“ в петък, събота и неделя в Бургас. Те ще бъдат изложени на Открита сцена „Охлюва“ в петък от 17:45 ч., когато ще бъдат представени от ректора на академията проф. Георги Янков, и в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в събота и неделя. 

Jazz FM срещнахме с джаза студенти от Националната художествена академия в първо събитие от съвместен проект за студентски джаз плакати - Jazz FM

Проектът започна с лекция пред студентите от академията в София и филиала ѝ в Бургас на водещите от радиото – програмният директор Светослав Николов, Таня Иванова и Емил Войников, а след това продължи като задача за учебната практика в базата на НХА в Ахтопол. Снимки от творческия процес свидетелстват за обединението около темата за джаза на студенти и преподаватели.

„Говорихме, обсъждапхме идеи и скици, вечер се пускаше джаз, оказа се, че има хора, които са доста запознати.“ – коментира пред bTV Radio единият от водилите практиката преподаватели – проф. д-р Николай Младенов от катедра „Плакат и визуална комуникация“.

Джазът е музика на свободата, на личното изразяване и импровизацията. Затова и пред творците той отваря безбрежни хоризонти. „В случая имаме тема, но нямаме конкретно събитие. Затова трудното бе студентите да усетят свободата и да минат в картинна посока. Накрая всеки успя да предаде личното си усещане за джаз.“ – каза още в студиото ни проф. д-р Николай Младенов.

Интервю на Светослав Николов:

Автор на плаката от снимката: Пролет, студентка втори курс в НХА