Липса на медицински сестри е прекратила костно-мозъчните трансплантации за деца в ИСУЛ. За това алармира Теодора Арменкова от сдружението на децата с онкохематологични заболявания. Тя обясни, че средно между 4-6 деца годишно имат нужда от този вид трансплантации. “Спирането на трансплантациите се наложи, тъй като клиниката започна да губи медицински сестри. Костно-мозъчните трансплантации са една изключително високотехнологична медицинска процедура, която изисква специален персонал, който да бъде отдаден само на тази процедура. Липсата на медицински сестри започна да затруднява функционирането на консервативното лечение”. Като фактори за възникването на проблема Теодора Арменкова изброява недостатъчното заплащане, стресовата обстановка и натоварения работен график. Временно решение на проблема е изпращането на децата за лечение в чужбина, което обаче според нея има негативно отражение върху шансовете за излекуване на пациентите, поради забавянето в процеса.

Цялото интервю с Теодора Арменкова може да чуете в прикачения звуков файл.