„Зелените клинове в София се зараждат през 30-те години на миналия век. Предвидени са като по-цялостна концепция за „град –градина“, което се възприема доразвива и адаптира в последващи планове, вкл. в последния Подробен устройствен план /ПУП/ на София. Остава отворен въпроса „Как ще се отчуждят частните терени?““. Това заяви в ефира на bTV Radio председателят на Съюза на урбанистите в България гл.ас Ангел Буров, който преподава в УАСГ. Чуйте цялото интервю на Георги Митов в звуковия файл:

Сроковете за отчуждаване на терени за публични мероприятия и публична инфраструктура бяха 10-15 години съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/, а сега са 5 години, според решение на КС. То е обнародвано, но не е актуализирано в ЗУТ. „Това затруднява експертите във взимането на решение, планиране, проектиране“, коментира Буров. „Една законова инициатива на МРРБ или на комисии в парламента би трябвало да вземе предвид както частния интерес, така и общия интерес, какъвто е чистата околна среда. Зелената инфраструктура може да помогне в пренареждането на навиците на гражданите. Тя се оценява и остойностява чрез т.нар „екосистемни услуги“ - понятието съществува в Закона за горите, но не е развито в смисъла на градска среда“, добави Буров.

Урбанистът изрази задоволството си, че общините работят по възстановяване на пешеходна инфраструктура, но отбеляза проблемите с велосипедната инфраструктура „Като страна сме сред най-големите производители на велосипеди. Проблем е свързаността между велоалеите. В продължение на над 10 години изглежда, че само половината от гръбнака на велосипедната мрежа е изградена. В други страни се прилага срещуположно движение в по-малки улици или други средства за успокояване на трафика като се съвместяват велосипедното движение и автомобилния трафик“, сподели Буров.

„Призоваваме собствениците на свободни терени към търпение и адекватно мислене. Да се отчуждават имоти на цената на ниви не е най-добрият начин, тъй като публичната инфраструктура създава принадена стойност. Няма да е равнопоставено спрямо други имоти, които получават огромна полза от това, че не са в зони и устройствени режими за широко обществено ползване като зелените системи“, допълни председателят на Съюза на урбанистите в България.

На въпрос на bTV Radio „Как добавената стойност от градовете да се разпредели към малките населени места?“, Буров отговори, че „преразпределението не е в полза на по-малките градове. Нито публичните, нито частните инвестиции водят до баланс. Това пресилва ролята на най-големите градове, които са постоянен обект на натиск, защото в тях се живее конкурентно по-добре“.

Според експерта, „трябва да се направят качествени и адекватни сметки за това какво трябва да се отчужди и във всеки устройствен план тези сметки да са част от обема и съдържанието му. Това изисква допълнителен ресурс, което се пренебрегва. Експертизата страда от кампанийно планиране, а не от постоянно планиране, което да позволява насочване на оскъдните ресурси, където е нужно. За да правим стратегически и дългосрочен избор, трябва да сме наясно с цената на това, което искаме да постигнем“.

Съюз на урбанистите в България (СУБ) и ОП “Софияплан” организират семинар на тема “Прилагане на устройствените планове - нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти?”, който ще се проведе на 25 януари 2023 г. (сряда) от 9:30 ч. в 2020 Event Space (гр. София, бул. “България” 1).Целта на събитието е започването на процес за споделяне и диалог относно възможностите пред националната нормативна рамка и българските общини за подобряване на набора от инструменти за ефективно прилагане на устройствените планове, с акцент върху създаването, възстановяването и поддържането на публичната инфраструктура и общите блага в градовете ни.

„Градовете ни бързо се обърнаха към пазарно ориентирано развитие, което не беше съпътствано със синхронизирано развитие в публичната сфера. Трябва да се направят транзакции, споразумения между заинтересовани страни, политици и експерти. Опитваме се да подновим този диалог чрез това събитие“, посочи председателят на Съюза на урбанистите в България гл.ас Ангел Буров.

В програмата на семинара участие ще вземат арх. Иван Шишков - министър на регионалното развитие и благоустройството и арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община. Специален гост ще бъде проф. Ървин ван дер Крабен от Университета Радбаут, Нидерландия - експерт в областта на пространственото планиране, пазара на недвижими имоти и финансирането на градското развитие.

В рамките на събитието ще бъдат представени концептуални предложения за нови инструменти за прилагане на устройствените планове и развитие на качествена градска среда в България, разработени по възлагане на ОП “Софияплан” и направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община. Те ще послужат за основа на продължаващ диалог със заинтересованите страни в търсене на решения на предизвикателствата пред градското развитие и в частност на тези от тях, свързани със създаване и поддържане на качествена публична инфраструктура - техническа (улици), социална (училища, детски градини и др.) и зелена (паркове, градини), както и с развитието на екосистемните услуги. Семинарът е второто събитие от проекта “Съвместно създаване на градската среда: Учене от опитите за нормотворчество и създаване на места в Нидерландия и България”, осъществяван от Съюз на урбанистите в България с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия.