Продължава кампанията за събиране и извозване на опасни отпадъци в Столична община. Последният мобилен пункт за тази година ще бъде на 20 октомври 2023г.

Пунктът е за райони „Надежда" и „Връбница" и ще бъде разположен, както следва:

От 8.30 до 11.30 часа в „Надежда" - на ул. „Кирил Дрангов" № 55 до ул. „Възрожденска", районна администрация „Надежда".

От 12.30 до 15.30 часа ще се премести във „Връбница" - на бул. „Хан Кубрат", бл. 328 - районна администрация „Връбница".

Снимка: Балбок

 Безвъзмездно се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Снимка: BalBok

"Не трябва да носите батерии, тъй като има различен регламент за тяхното събиране, и ние не ги приемаме", заяви в ефира на bTV Radio д-р Ралица Ангеловаизп.директор на компанията, която отговаря за събирането и извозването на опасните отпадъци. За периода от стартиране на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична община от началото на 2012 г. до момента са събрани и третирани над 75 тона опасни битови отпадъци.Най-често гражданите предават стари лекарства, живак и  отпадъци, съдържащи живак (термометри, апарати за кръвно налягане и живачни ампули), които са и най-разпознаваемите видове опасни отпадъци в бита.Около една втора от събраните количества опасни отпадъци представляват остатъци от ремонтни дейности, например бои, лакове, лепила и разредители. На второ място са старите лекарства. Наблюдава се трайно увеличение на предаванията на препарати от битовата химия и замърсени опаковки, което означава, че кампанията ни за правилно идентифициране на опасните отпадъци в бита е успешна. Общото количество събрани отпадъци в рамките на Националната система, която обхваща и общини от страната, е над 125 тона.

Чуйте какви полезни насоки за изхвърлянето им посочи д-р Ралица Ангелова пред Георги Митов: