От първия работен ден на годината централната и районните администрации на Столична община преминаха изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Централна администрация предоставя близо 70 услуги, а заедно с тези от районните админстрации броят нараства на над 100.

„Услугите са в сферите на гражданската регистрация, местните данъци и такси, устройството на територията, транспорта, социалните дейности, туризма, обществения ред.“ – посочи пред bTV Radio Венера Милова – главен секретар на Столична община.

За да използваме системата, трябва да имаме регистрация с потребителско име и парола, с пик на НАП или НОИ, с уникален код на НЗОК, с квалифициран електронен подпис, с електронен идентификатор по Закона за електронната идентификация.

В портала се заявяват електронни услуги, които предоставят всички регистрирани в системата административни органи. Заплаща се с банкова карта или банков превод. Резултатът се получава електронно, на гише или по пощата.

„В началото на 2020 г., още при първия локдаун, забелязахме, че има засилен интерес. Гражданите и юридическите лица масово започнаха да използват системата. Заявяването на електронни услуги се увеличи четири-петкратно. Най-често използваните са за издаване на удостоверение за семейно положение и за местните данъци и такси.“ – съобщи Венера Милова.

Интервю на Светослав Николов: