Днес, 17 ноември 2021г., ще се проведе научна сесия, посветена на изтъкнатия романски филолог проф. Тома Стефанов Томов, която ще се проведе в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ /СУ/ и онлайн. Тя е организирана от Катедра „Романистика“ и екипа по научен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на висшето учебно заведение, на тема „Съставяне на пълно библиографско описание и представяне на научните приноси в академичните трудове на проф. Тома Томов – основател и двигател на специалностите „Френска филология“, „Италианска филология“ и „Испанска филология“ във ФКНФ – по повод на 130-годишнината от рождението му“ 

През 1910г. благодарение на тогавашното Министерство на просвещението  той става първият и единствен стипендиант, който се обучава в Сорбоната в Париж. По-късно усъвършенства познанията си в Университета на Рим. През 1928 – 1929 г. Тома Ст. Томов специализира романска филология в Мюнхен и Париж и придобива специализация по испанска филология в Мадридския университет. „В периода след войните учителствах по френски и латински в Пловдив и София“, пише той в свои писма.

„За мен е впечатляващо колко контакти е имал не само в държавите, в които се говорят романските езици, а и в страни от нашия регион като Румъния, Унгария, Хърватия“, сподели в ефира на bTV Radio доц. Георги Жечев. „Завършил е класическа гимназия в Русе, където е усвоил старогръцки и латински“, уточнява ръководителят на Катедра „Романистика“ в Софийския университет.

Проф. Томов е първият доцент по романска филология през 1923г, когато се основава и едноименната катедра в Софийския университет. Периодът, през който той е публикувал, ръководил, преподавал в най-старото висше учебно заведение в България, е дълъг. Той стои в основата на 3 академични специалности – „Френска филология“, „Италианска филология“ и „Испанска филология“. Впечатляващ е и броят на езиците, които е владеел- девет.

Снимка: Уикипедия

В биографията му правят впечатление лекциите по италиански език с четене на текстове и по граматика на простонародния латински език, които въвежда още през 1925 – 1926 г.  През зимния семестър на 1926 – 1927 г. добавя лекции по италианска литература от XIII и XIV век, а през 1933 – 1934 г. – по италианска литература от XIX век. Утвърденият учен е и автор на редица учебници, христоматии и пособия по френския език и литература, предназначени за студентите по френска филология. След пенсионирането си през 1965 г., продължава да води спецкурсове по сравнителна граматика на романските езици и по португалски език до 1978 г, а впоследствие чете лекции по испанска литература на XX в. и испано-американска литература, както и по историческа граматика на испанския език.

„Има една биобиблиография, издадена в началото на 90-те години от БАН. Тя е останала в сянка поради другите събития, които са се случили по това време. Ние възстановяваме този интерес към тези публикации и даваме наш поглед от гледна точка на съвременната филологическа наука за постиженията на проф. Томов през различните периоди на неговата изследователска дейност в областта на романските езици и литератури“ , подчертава доц. Георги Жечев.Той ползва личния архив на проф. Томов, който все още не е обработен. „Можем да се надяваме, че през 2023г. когато ще отбележим 100г. Катедрата по романска филология, това ще се случи. „Всички теоретични дисциплини, които е въвел проф. Томов, присъстват и в момента в учебните програми на френска и италианска филология на СУ“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. Георги Жечев: