Над една десета от всички 5009 села в България са тотално обезлюдени, показва справка в Националния регистър на населените места на Националния статистически институт (НСИ) за броя на жителите по селища към 31 декември 2013 г.

Според данните, цитирани от БТА в понеделник, общо 564 родни села са без население или с едноцифрен брой жители.

Общият брой на селата с едноцифрен брой жители е 395, а 169 са местата, които вече трудно могат да бъдат наричани населени, тъй като в тях няма нито един постоянен обитател. С един жител в страната са 60 села.

По двама души население има в 66 населени места, а по трима – в 55 села. 41 населени места в България са с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 45 села, а с по шестима жители – 35 села. Общо 31 села имат по седем жители, други 31 са с по осем обитатели, и отново 31 села са с деветима души население.

Справката в регистъра показва, че най-много села без жители (63) и най-много с едноцифрен брой на населението (112) има в Габровска област – общо 175. В Габровско има общо 349 населени места, което означава, че повече от половината от тях са или необитаеми, или с едноцифрен брой жители.

След нея се нарежда област Велико Търново (общо 336 населени места) с 56 села без постоянно население и 86 села с едноцифрен брой на обитателите.

В област Кърджали има 11 села без жители и 29 с едноцифрен брой население. В Смолянска област с нулево население са 7 села, а други 27 са с едноцифрен брой жителите. Със 7 села без жители е и област Хасково, в която според данните има 17 села с едноцифрен брой на населението.

В две области – София и Стара Загора, са разположени по пет села без жители, като в първата населените места с едноцифрен брой на обитателите са 23, а във втората – четири. В областите Кюстендил, Благоевград и Търговище има по четири села без жители и съответно 22, 20 и 12 села с едноцифрен брой на населението.

Останалите две области, в които има населени места без постоянни жители са Бургас с две села и Сливен с 1 село, а селата с едноцифрен брой на обитателите са съответно 5 и 1. С различен брой на селата с едноцифрен брой население са областите Перник (12 села), Добрич (11 села), Пловдив и Видин (по 3 села), Варна, Ловеч и Пазарджик – по две села и Враца, Монтана и Силистра – по едно село. В 1677 села населението не достига 100 души, допълва БТА.