Започва изработването на нов план за управлението на природен парк „Витоша”. Документът, който ще е за срок от 10 години, ще определи какви дейности и режими за строителство ще се допускат в планината.

Старият план за управление на защитената територия изтече в края на 2013 г., но ще продължи да действа до приемането на нов.

Основната му цел ще бъде опазването на природата и балансираното използване на ресурсите на Витоша.

Очаква се документът да е готов в края на септември.

„Тръгва се от панацеята – това, което задължително трябва да се съхрани и да се опази и всичко останало, което се разреши или което е допустимо като ползване, вече ще бъде подчинено на тази идея или то ще се прави. Но отново при съблюдаване на определени екологични норми, определени условия, които няма да доведат до нарушаване на природната среда”, обясни Снежана Петрова, директор на ПП Витоша.

 
 
 
„За всички е ясно, че трябва да се допусне подмяната и изграждането на нови съоръжения спортни на Витоша, същевременно много нисък процент са тези туристически зони. Предполагам, че ще бъдат някъде 4-5% от територията на парка”, заяви Филип Цанов от „Природата за хората и регионите”.