413 лв. ще е линията на бедност в България през 2022 г., реши правителството. Стойността ѝ е с 44 лв. по-висока в сравнение с 2021 г.

Увеличението ще компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през миналата година.

Актуализирането ѝ ще доведе до повишаване на финансовата подкрепа на хората с увреждания.

Служебният кабинет реши да се промени методиката, по която се изчислява линията на бедност. До момента тя се пресмята на базата на „потребителска кошница“ и цени в България.

От следващата година се предвижда това да се случва на базата на данни на Евростат.