Страната ни продължава да е на последно място в Евросъюза по темп на ваксинация. Към днешна дата най-малко имунизирани с поне една доза има в Добрич - едва 3,9 на сто от населението в тази област. Следват Кърджали - с 4,3 процента и Стара Загора - с 4,5 на сто.

На другия полюс с най-много ваксинирани с поне една доза е София град - резултатите на столицата показват 10 на сто. Следват Габрово и Плевен съответно със 7,3 и 7,1 процента.

Така средно за страната изчисленията показват, че 6,15 на сто от населението е с поне една доза, а едва 1,56 на сто - с две.

Изчисленията са направени от наш екип, като е изключена детската популация, която към момента не подлежи на ваксинация срещу коронавирус.