Детските градини и яслите ще са безплатни в цялата страна от април.

Това обяви финансовият министър Асен Василев при представянето на проектобюджета за 2022 г.

Проектът ще бъда внесен в Народното събрание на 31 януари и се очаква да бъде приет до края на март от депутатите.

Управляващата коалиция обеща това облекчение за родителите, но последно идеята беше да влезе в сила от есента на тази година.

Отделно ще има и компенсации за родителите, за чиито деца няма място в детските заведения. Те ще се изплащат и за деца до 3-годишна възраст.

Близо 85 млн. лв. допълнително ще получат общините, за да премахнат всички такси в детските градини. Мярката е сред приоритетните за правителството и цели да обхване повече деца в системата на предучилищното образование.

70 млн. лв. ще бъдат заделени за построяване на нови и разширяване на съществуващи градини и ясли.