Днес е последният ден, в който можем да се преброим електронно в кампанията на Националния статистически институт.

Срокът за попълване на преброителната карта по интернет вече бе удължен до 30 септември заради проблемите в началото на кампанията.

Вчера беше удължен периодът за физически посещения на преброители до 10 октомври. Промяната се наложи, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса.

От НСИ напомнят, че за хората, които се затрудняват има организирани изнесени пунктове, в които всеки може да се преброи.

При електронното попълване на данните човек получава генериран код, който трябва да се предаде на преброителя. Ако кодът все пак не е подаден, не се дължи глоба.