Експертите от Международната Алцхаймер организация напомнят, че до 55 милиона или 40 % от прогнозните случаи на деменция могат да бъдат забавени или дори избегнати, като се обърне внимание само на 12 рискови фактора. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ се присъединява към призива на  Международната Алцхаймер организация към правителствата по целия свят спешно да финансират изследвания, образование и подкрепа за намаляване на риска от деменция, а намаляването на риска от деменция да се превърне в основен елемент от националните планове за деменция.

Справянето с рисковите фактори за деменция за хората, както преди, така и след диагностицирането, може да намали или забави очкаваните 139 милиона случая на деменция по света до 2050 г. по начин, който е достъпен и достъпен за хората по целия свят.

Има много доказани рискови фактори за деменция, върху много от които хората имат известна степен на личен контрол. Те включват тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол, липса на физическа неактивност, липса на социални контакти, травми на главата и състояния, включително диабет, загуба на слуха, депресия, затлъстяване и хипертония.

Останалите рискови фактори включват замърсяването на въздуха и ограничения достъп до ранно образование, като правителствата са отговорни за справянето с тях.

Освен това правителствата са отговорни за предоставянето на други услуги, които могат да помогнат за подобряване на живота на хората, живеещи с деменция, като например достъп до здравеопазване и дългосрочни грижи, както и услуги за психично здраве.

Освен това много правителства вече се съгласиха да дадат приоритет на намаляването на риска от деменция и подкрепата за тези, които живеят с деменция и полагащите грижи за тях, чрез ангажимента си към Глобалния план за действие за реакцията на общественото здраве срещу деменцията 2017-2025. Въпреки това, доказателствата сочат, че мнозина са забравили или пренебрегнали този ангажимент.

„Призоваваме правителствата по света да инвестират както в научни изследвания, така и в услуги за подкрепа, да намалят риска от деменция и да инвестират в кампании за повишаване на осведомеността за намаляване на риска; ясни, убедителни кампании“, казва Паола Барбарино, главен изпълнителен директор на Международната Алцхаймер организация.

„Това е критична стъпка, при липса на лечение или за предотвратяване на възможно най-много случаи. Трябва да гарантираме, че населението е запознато със стратегиите за намаляване на риска от деменция на всички възрасти и има достъп до необходимата информация, съвети и услуги за подкрепа.“

Напредък в развитието на лекарства за деменция — защо не можем да чакаме.

Тази година имаше извстен напредък в потенциалните лекарства за деменция, които донесоха надежда за много хора, живеещи с деменция и за полагащите грижи. Въпреки това, тези лечения може да не са подходящи или достъпни за всеки човек, живеещ с деменция.

 Само 40 държави по света са разработили национални планове за деменция, като още по-малко от тях включват стратегии за намаляване на риска. В резултат на това правителствата пропускат жизненоважен инструмент за забавяне или предотвратяване на бъдещи случаи.

Въпреки че хората могат да прилагат промени в начина на живот, за да намалят риска от развитие на деменция или да забавят прогреса на деменцията, правителствата имат ясна роля за намаляване на обществения риск. Има необходимост от въвеждане на стабилни стратегии за намаляване на риска като част от съществуващите по света национални планове за деменция, а също да бъдат интегрирани в други текущи стратегии като такива за борба  с тютюнопушенето, достъп до чист въздух, образование и т.н. Финансирането на такива инициативи може да върви успоредно с други правителствени приоритети като намаляване на тютюнопушенето и затлъстяването, справяне с проблеми с психичното здраве като депресия или подобряване на достъпа до слухови апарати, използването на които е доказано, че забавя когнитивния спад при хората, страдащи от загуба на слуха.

„Толкова често тези, които са били диагностицирани с деменция, ни казват, че не са знаели, че има променящи се рискови фактори за деменция и искат да знаят как да намалят риска на много по-ранен етап от живота. Често, едва след поставяне на диагнозата, те осъзнават как практическата превенция на деменцията може да бъде от полза както за предотвратяване, така и за забавяне на началото, но също така и потенциално да забави прогресията на състоянието“, казва Паола Барбарино.

Никога не е твърде рано и никога не е твърде късно да се намали рискът от деменция.