Министерството на образованието и науката (МОН) направи подробен план, в който са разписани четири варианта на работа за училищата и детските градини в условията на пандемия.

Основната цел на тези варианти е да осигури максимално продължително присъствено обучение.

Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването. Предстои и обсъждането му в Съвета за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

Какво ще се случи?

Това е при най-леката възможна ситуация със заболеваемост по-ниска от 100 на 100 000 души. При жълтия тя е от 100 до 250 на 100 хил. души.

В тези ситуации образователните институции ще работят, като спазват насоките на МОН и МЗ са намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. При единични случаи на болни деца и специалисти, директорът ще карантинира цялата паралелка и децата ще учат електронно. Ако само един ученик е под карантина като контактен, само за него ще се организира електронно обучение.

При жълтия сценарий, ако в учебното заведение има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е висок, може да се премине към електронно обучение. Това става с предложение на директора до министъра на образованието, както и след решение на педагогическия съвет.

Към дистанционно обучение първо преминават учениците от VII до XII, а при още по-лоша ситуация – учениците от V до VII клас.

 

Малките деца до четвърти клас ще преминават в онлайн среда единствено в краен случай.

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 души, или червен сценарий, училищата ще работят по определен от МОН график за минаване към електронно обучение.

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000 и влезем в тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция.

Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ.

А детските градини?

Те ще затварят само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервен сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал, като в този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.