Столичният общински съвет (СОС) въвежда нови правила за използването на пиротехнически средства.

Промените засягат употребата на пиротехнически средства от категория "Ф2" и "Ф3", които са основният източник на шум и стрес. Употребата на пиратки и бомбички от тези категории се използва само и единствено сред разрешение на районния кмет.

Десет дни преди събитието (семейното тържество или друго) се подава заявление по образец, където се изписва кога, къде и какво пиротехническо средство ще се използва. След това се произнася районният кмет и преценява дали да даде разрешение за употреба.

Наредбата забранява категорично употребата на пиротехника в междублоковите пространства, около лечебни заведения, училища, детски градини и църкви.

Глобите за нарушителите ще са от 500 до 2000 лв. за физически лица, а за юридически лица - от 3000 до 10 000 лева. Контролни органи по наредбата се предвижда да бъдат МВР чрез специализираните си звена, както и Столичният инспекторат и структурите на общината съобразно наредбата.

Промените в Наредбата са мотивирани от множеството сигнали и оплаквания от граждани от неконтролируемите гърмежи вследствие на употребата на пиротехнически средства.

Има и петиция, подписана от над 15 000 граждани във връзка с необходимостта от предприемане на мерки в тази посока, тъй като в София има над 5000 деца от аутистичния спектър, които страдат вследствие на употребата на пиротехнически средства.

Подкрепа е заявена и от Фондация "Четири лапи" поради прякото влияние на пиротехническите средства върху домашните животни. Поради тази причина София посрещна Нова година със светлинно шоу и без заря.