От 21 март, понеделник, отпада изискването за зелен сертификат за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента.

Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

От същата дата се възстановява присъственото обучение във висшите училища при следните условия:

  • въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;
  • създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;
  • извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

Със същата заповед на МЗ от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.

Зеленият сертификат за дейности на закрито беше въведен през октомври 2021 г.