Първото класиране за детски ясли, градини и първи клас се мести на друга дата заради непопълнени данни в системата, съобщиха от Столична община.

Системата ще бъде отворена за родителите от днес, 13 май, до 18 ч. в събота, 15 май, за да се нанесат нужните корекции.

„При проверка на заявените от родителите критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училищата, експерти установиха, че в част от профилите липсва заявен или потвърден адрес, който да се ползва за класиране“, посочват от СО.

„С цел всяко дете да получи коректния брой точки по всички общи критерии, родителите имат възможност да прегледат профила и при нужда да допълнят липсващото заявяване на адрес“, допълват в прессъобщението.

Класирането ще се проведе на 17 май от 17 ч. под граждански контрол.