От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват „зелен коридор“ за пазаруване на възрастни хора в часовия диапазон от 8:30 ч. до 10:30 ч., предвижда нова заповед на здравния министър в оставка Костадин Ангелов.

Отменя се и ограничението за работа на заведенията за хранене и развлечения в часовия диапазон между 6 ч. и 23 ч.

През месец май присъственият учебен процес на учениците от 5. до 12. клас ще се осъществява при спазването на графика:

  • на 5 и 7 май присъствено се обучават учениците от 5., 9. и 12. клас. За останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  • от 10 до 14 май присъствено се обучават учениците от 5., 6., 9., 11. и 12. клас. За останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  • от 17 до 28 май присъствено се обучават учениците от 6., 7., 8., 10. и 11. клас. За останалите класове присъственото обучение се преустановява.

Графикът не се отнася за учениците от 5. до 12. клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

От началото на месец май спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска за провеждането на спортни състезания на открито с публика – при заемане на 30% от местата, но не повече от 1000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.