Правителството одобри 47,080 млн. лв. за разходите по подготовката и провеждането на президентските избори.

Те са насрочени за 6 ноември 2016 г.

Заедно с президентския вот ще се проведе и национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?”; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?” и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?”

Средствата се осигурят от централния бюджет за 2016 г.

Първостепенните разпоредители с бюджетни средства трябва да представят в Министерството на финансите отчет за направените разходи в срок до 16 декември 2016 г.